Algemene informatie over onze scouts

Indien je vragen hebt, dan mag je altijd het contactformulier gebruiken of de groepsleiding contacteren.


Telefoonnummer:
0499/33 89 24

Telefoonnummer:
0471/59 42 38

Het scoutsgebouw van Melsen

Veldschuurke

Kamphuis (gebouwd in '96) voor 50 personen, met een eet-, speel-, slaapzaal, keuken, douches en een speelweide met speeltuigen. Onze lokalen zijn gelegen aan de rand van het prachtige natuurgebied "De Scheldevallei".


Groepsnummer:
District: Land van Rhode
Gouw: Land van Egmont
Adres: kerkwegel 24, 9820 Melsen
Takken: kapoenen, kabouters, welpen, jongverkenners, jonggidsen, givers en jin.
Vzw: vzw 't Veldschuurke

Geschiedenis

Foto van toenUit de vele gesprekken die E.H. Fred Schaubroeck, perfect van het St. Gregoriuscollege te Ledeberg, zondagonderpastoor te Melsen, voerde over de vrije tijdsbesteding van jonge mensen met o.a. Raf Wollaert, organist, groeidde de idee van een jeugdbeweging. Naast het voetbalspel was er toen voor de jeugd nog geen geordende zinvolle ontspanning. Het uiteindelijke resultaat van deze gesprekken was dat door 6 personen op 23 januari 1972 beslist werd een scoutsgroep op te richten en daarvoor op 6 februari een eerste ontmoeting met jongens van 7 tot 14 jaar te beleggen in de parochiezaal. De 6 initiatiefnemers waren: Fred Schaubroeck, Raf Wollaert, vroeger Chiroleider te Merelbeke, Mieke De Cocker, Gertrude Huyghe, Marc Helderweirt en Alex Van Den Berghe.

De optimisten hadden 20 jongens verwacht op 6 februari doch er waren er 29 en de zondag daarna waren er reeds 35. De jonge scoutsgroep nam de naam aan van Were Di Melsen en werd erkend door het Verbond der Vlaamse Katholieke Scouts en ingedeeld bij het distrikt Lan Van Rode.

Bij de stichting werd Fred Schaubroeck groepsaalmoezenier, Raf Wollaert groepsleider, bij de Welpen (7-11 jaar) werd Mieke De Cocker Akeela, Gertrude Huyghe Bagheera en Marleen Claeys Kaa, bij de Jongverkenners (11-14 jaar) waren Marc Helderweirt, Alex Van Den Berghe en Joris Derwael de eerste leiders. Met ingang van het eerste volledig scoutsjaar 1972-1973, oktober 1972, werd de groep uitgebreid tot de Verkenners (14-16 jaar). In oktober 1975 werden jongens en meisjes van 16 tot 17 jaar toegelaten in de Jin en in oktober 1977 werden de jongens vanaf 6 jaar toegelaten en bleven tot hun 8 jaar bij de Kapoenen.

Vanaf 28 september 1986 werden ook de meisjes van 14 tot 16 jaar aanvaard bij de Gidsen. Were Di recruteerde oorspronkelijk zijn leden in Melsen zelf maar vanaf het scoutsjaar 1973-1974 ging men buiten de grenzen van de eigen gemeente: Schelderode, Vurste, Gavere, Dikkelvenne, Merelbeke Lemberge en in 1981 waren er zelfs aanvragen uit Drongen. Na drie jaar werking, werkjaar 1975-1976, waren er 78 leden en 12 leid(st)ers en in september 1986 begon het werkjaar met 140 leden.

Lokaal

De parochiezaal en de speelkoer van de vroegere vrije lagere school werden spoedig te klein en de leiding zocht een nieuwe behuizing. In 1973-1974 werd de oude smidse van Ren? Tack en de zolder van Odilon Mortier als bijkomende ruimte gebruikt en op 1 september 1974 werd in de Makkegemstraat te Schelderode een huis en 5.000 m² grond gehuurd waar op 4 mei 1975 een eerste Opendeurdag doorging. Lang duurde het in de Makkegemstraat niet want de groep kreeg opzeg tegen 1 oktober 1976. Het voormalige gemeentebestuur van Melsen had de scouts op 17 december 1976 een stuk gemeentegrond aan de Meersstraat laten gebruiken als speelterrein. In juli 1977 liet het nieuw gemeentebestuur van Merelbeke (fusie sinds april '77) toe een stuk grond in de Burg. Ed. Ronsestraat te gebruiken, alsook de W.C.'s en de speelplaats van de gemeenteschool. Kort nadien kreeg de groep een principieel akkoord een verplaatsbaar lokaal te mogen oprichten in de Burg. E. Ronsestraat. De groepsraadvergaderingen mochten doorgaan in de raadzaal van het vroegere gemeentehuis. In februari 1979 kwam er een oplossing voor het beh?uizingsprobleem. Men vond in Landegem een afgedankte barak die door vrijwilligers werd afgebroken en naar Melsen gebracht en in april opgesteld op de vroegere boomgaard van het schoolhuis. Zij kon met Melsenkermis, derde zondag van september 1979, in gebruik worden genomen. In 1985 werd bijkomend nog een leeggekomen huisje in de Meerswegel gehuurd. (Later werden ook de klaslokalen van de vroegere gemeenteschool gebruikt en sedert 1996 verblijft de groep in haar eigen lokalen in de Kerkwegel)

Beschermcomité

Om de scouts van Melsen meer bestaanszekerheid te geven werd op 15 maart 1978 een beschermcomité van VVKS Were Di Melsen opgericht als V.Z.W. met zetel te Melsen en bestaande uit 6 personen: Gustaaf Van Isacker, Dani?l Eeckhout, Eric Bettens Alex Van Den Berghe, Luc Liebaert en Lieva Goedertier. De vereniging heeft statutair tot doel zoveel mogelijk hulp te verlenen aan de scoutsgroep. Zij mag te dien einde alle goederen, zo roerende als onroerende, aankopen, bezitten en vervreemden en huurcontracten afsluiten.

Lasten

Om de financiële lasten van de jeugdgroepering te kunnen dragen, werd van in het begin uitgezien naar het inrichten van feesten die men vanaf het eerste feest op 15 en 16 juli 1972 de BOSPERADA-feesten ging noemen. De naam werd samengesteld uit de beginletters van BOogschieten, SPElen, RAlly en DAnsen. De ophaling en verkoop van oud papier, gekend als papierslag, begonnen in 1972, groeiden uit tot 3 ophalingen per jaar. Bals werden eveneens een jaarlijks weerkerende gebeurtenis. Diverse kleine acties als "appelsienenverkoop, bloemenverkoop, enz. zijn samen met de vorenvermelde feesten een financi?le noodzaak want de eigen lidgelden en de gemeentelijke toelagen konden de vereniging niet in leven houden.

Werking

In haar bekendmaking van de werfactie op 20 september 1980 van 'Geef me de vijf" vatte Were Di haar werking en haar opdracht samen als volgt: 'Were Di zorgt voor gezonde ontspanning op zondag via Sport en Spel, heeft aandacht voor de natuur, neemt je mee op avontuur, is een vriendenclub, heeft oog voor de maatschappij." Tot de gewone werking van een scoutsgroep behoren zomer- en winterkamp, dropping. Bij een tragisch ongeval tijdens de dropping van 6 april 1982 kwamen twee jongens van 14, Ignas De Roo en Wim Wollaert, om het leven. Zij werden op het fietspad langs de steenweg Wetteren-Massemen, op weg naar hun contactpunt in Massemen, door een auto aangereden.

Uit "Geschiedenis van Melsen" door Jozef De Cocker

Privacyverklaring

Download privacyverklaring