Informatie over de VZW

Inleiding

Als VZW'ers gaan we samen op tocht met een groep jonge mensen, de leiding. We zijn in deze samenwerking niet de gids maar proberen eerder een wandelstok voor de groep te zijn. Een betrouwbare en stevige steun. Doch we zijn niet het manusje-van-alle-werk-dat-zij-niet-leuk-vinden. Laat ons de VZW zien als een eigen tak. De welpenleiding heeft een stuk verantwoordelijkheid op zich genomen. Ze zorgen dat de groep een aanbod voor 8- tot 11-jarige kinderen heeft, dit is hun hoofdtaak. Daarvoor hebben ze gekozen om leiding te zijn. Deze regel mogen we niet uit het oog verliezen. De VZW heeft ook een stuk verantwoordelijkheid op zich genomen: een ondersteunende zorg. En ook deze medewerkers hebben recht op enige autonomie. Ook zij mogen eigen projecten opzetten en uitwerken. Zolang ze maar binnen de perken van hun opdracht blijven.

Maar wat is nu die opdracht? Laten we een ding duidelijk stellen: het pedagogisch beleid is voor de groep en niet voor de VZW. De eindverantwoordelijkheid hiervan ligt steeds bij de groepsraad. Daar kan geen ouder, geen groepsleid(st)er, geen iemand om heen. Op de groepsraad, en niet op de VZW-vergadering, vallen alle beslissingen die met het hart van de groep te maken hebben. Als VZW kunnen we wel onze mening of een advies over bepaalde zaken geven maar daar blijft het bij.

Wat doen we dan wel?

1. Eerst en vooral het beheer van het lokaal. Het onderhoud, de vernieuwing, de verhuur, de afbetaling,... (Hier rekenen we op een vlotte samenwerking met de leidingsploeg. Wij verwachten van hen dat ze het lokaal gebruiken "als een goede huisvader"). Van een VZW- lid verwachten we hier en daar een helpende hand:

- bij het onderhouden van het lokaal (de jaarlijkse schoonmaak, de dringend nodige verfbeurt, het herstellen van de lekkende dakgoot, het wassen van de douchegordijnen,... kortom allerlei klusjes om ons lokaal optimaal te kunnen gebruiken.)

- nu en dan eens een weekendje of een weekje (grote vakantie) verhuurverantwoordelijke zijn d.w.z. een groep binnenlaten bij hun aankomst, de nodige formuleren invullen, de eerste hulp zijn ingeval van problemen en bij vertrek afrekenen.

2. het organiseren van allerhande activiteiten (kwis, kaarting, kermiscaf?, driekoningenvuur,...) zodat er geld in het laatje komt en daarna ook het beheren ervan. Dus het verwerven en beheren van de financi?le middelen van de VZW. Van VZW-leden wordt verwacht dat zij nieuwe idee?n op een vergadering naar voor brengen en/of bereid zijn om mee te werken aan georganiseerde activiteiten.

3. Het ondersteunen van de scoutsgroep (Indien de groep om hulp vraagt!).

- financi?le hulp: jaarlijks werkingsbedrag

- pedagogische hulp: indien de groep met een en ander probleem zit, kunnen zij steeds op de VZW-vergadering hiermee terecht. De VZW neemt hier een adviserende houding aan.

- werkhulp: meehelpen bij bepaalde activiteiten door de scouts georganiseerd (vb. 30-jarig bestaan).

De VZW-vergadering staat steeds open voor kritiek, zolang deze maar opbouwend is. (Iemand die enkel komt vertellen dat het elders zoveel beter is, kunnen we missen als kiespijn.) We hopen op onze maandelijkse vergaderingen nieuwe mensen te mogen begroeten die gemotiveerd zijn en sprankelende idee?n hebben.Heb je interesse om met deze groep mee te werken, neem dan contact op.

Wij zijn een VZW met alles erop en eraan.

Als je geen VZW bent, ben je een feitelijke vereniging. Het verschil is dat een F.V. geen rechtspersoonlijkheid heeft. D.w.z. ze kan geen verbintenissen aangaan (met de gemeente, een firma,...), geen eigendommen verwerven (lokalen, materiaal), geen schenkingen ontvangen. Ze kan ook niet aansprakelijk zijn voor schulden, ongevallen,... Voor de wet bestaat er enkele de priv?-personen die er deel van uitmaken en die zijn dus zelf aansprakelijk voor alles.

Een F.V. biedt juridisch of financieel geen enkele bescherming. Een VZW daarentegen dus wel. Ze is door de wet geregeld en als rechtspersoon erkend. Ze leidt een zelfstandig bestaan, los van de leden.

Een VZW verwerft rechtspersoonlijkheid als haar statuten in het Belgisch Staatsblad verschijnen. De statuten bevatten gegevens als de naam van de VZW, de maatschappelijke zetel, het doel, de toetredings- en uittredingsvoorwaarden, de samenstelling, benoeming en bevoegdheden van de Algemene Vergadering evenals van de Raad van Beheer, stemrecht, verantwoording van rekeningen en begroting en nog enkele andere gegevens. (zie statuten)

Neem contact op met onze vzw

Adres

VZW 't Veldschuurke
Scoutsgroep Were-di
Kerkwegel 24
9820 MELSEN

Voor vragen kunt u terecht bij Roxanne Naessens: 0472/73.06.04